Εσωτερικός ανιχνευτής οροφής (OPTEX FX-360)

OPTEX FX-360
Ανιχνευτής Οροφής 360° PIR
  • • Ανιχνευτής Οροφής με κάλυψη διαμέτρου 8~12m
    • Διπλού στοιχείου PIR
    • Εσωτερικής Χρήσης
    • Επιλέξιμος αριθμός παλμών (2 ή 4)