Εσωτερική Σειρήνα Πυρασφαλειας 105

105
Εσωτερική Σειρήνα Πυρανίχνευσης
  • • Σειρήνα πυρανίχνευσης με flash
    • Τροφοδοσία: 19~26VDC
    • Κατανάλωση: 80~150mA
    • Ένταση σειρήνας: 90dB
    • Διαστάσεις: 125 x 125 x 47mm