Σειρήνα Εσωτερική 402

402
Εσωτερική Σειρήνα
  • • Εσωτερική πιεζοηλεκτρική σειρήνα
    • Τροφοδοσία: 12VDC
    • Ένταση σειρήνας: 90dB
    • Χρώμα: Λευκή