Επέκταση μονάδας θύρας DEE1010B

DEE1010B
Μονάδα επέκτασης ελέγχου πρόσβασης
  • • Για την επέκταση 2η θύρας
    • Διαστάσεις: 58mm x 51mm x 24.5mm