Εσωτερικός ανιχνευτής (DIGISENSE-DT)

DIGISENSE-DT
Ανιχνευτής Κίνησης PIR+MW
 • • Ανιχνευτής κίνησης διπλής τεχνολογίας PIR & Microwave
  • Έξυπνη επεξεργασία ψηφιακών σημάτων
  • Ψηφιακός ανιχνευτής και πραγματική αντιστάθμιση θερμοκρασίας
  • Tri-color LED για εύκολη δοκιμή test
  • Ενσωματωμένη EOL διπλής αντίστασης
  • Η ενεργή ζώνη creep zone εξασφαλίζει “καμία απώλεια ανίχνευσης εισβολέων”