Εσωτερικός ανιχνευτής (DIGISENSE QUAD)

DIGISENSE QUAD PIR
Ανιχνευτής Κίνησης PIR τετραπλού στοιχείου
  • • Ανιχνευτής κίνησης με αισθητήρα πραγματικού τετραπλού στοιχείου της RISCO
    • Ενσωματωμένες αντιστάσεις EOL
    • Διαθέτει ειδικό κύκλωμα αντιστάθμισης της ευαισθησίας σε θερμοκρασίες έως και 50°C
    • Προαιρετική βάση τοίχου/οροφής (Οριζόντια: 25° / Κάθετα: -5° / 20°)
    • Kατάλληλα κατασκευασμένο έτσι ώστε να μην επιτρέπει την είσοδο μικροσκοπικών εντόμων