Εξωτερικός ενσύρματος OPTEX FTN-ST

OPTEX FTN-ST
Εξωτερικός ενσύρματος ανιχνευτής Κουρτίνας PIR
  • • Εξωτερικός ανιχνευτής κίνησης PIR
    • Εμβέλια κάλυψης έως 5m
    • Δυνατότητα στρέψης 190 γωνία
    • Διαθέτει 2 επίπεδα ρύθμισης απόστασης
    • Ύψος τοποθέτησης: 0.8~1.2m