Ενδεικτικά LED

Ενδεικτικά LED
Ενδεικτικά Led λειτουργίας
  • • Ενδεικτικά Led λειτουργίας σε πλακέτα αλουμινίου
    • Τροφοδοσία 12VDC