Εξωτερικός ανιχνευτής (MINI GATE)

MINI GATE
Ανιχνευτής Εσωτερικού/Εξωτερικού Χώρου
  • • Διπλός παθητικός και μικροκυματικός ανιχνευτής εσωτερικού/εξωτερικού χώρου μικρών διαστάσεων
    • Διαθέτει ρύθμιση ευαισθησίας για το μικρόκυμα και υπέρθυρο
    • Διαθέτει ρύθμιση καθυστέρησης για το μικρόκυμα
    • Λειτουργεί με συνδυασμό AND ή OR