Εξωτερικός ενσύρματος ανιχνευτής OPTEX BXS-AMW

OPTEX BXS-AMW
Εξωτερικός ενσύρματος ανιχνευτής Κίνησης 2 δεσμών
 • • Εξωτερικός ανιχνευτής τύπου κουρτίνας με τεχνολογία Anti-masking
  • Λογική λειτουργία AND για μείωση των ψευδών συναγερμών
  • 2 δέσμες σε κάθε πλευρά
  • Εμβέλεια 24m, 12m σε κάθε πλευρά
  • Eπίπεδα ρύθμισης απόστασης (2.5, 3.5, 6, 8.5, 12m)
  • Ατομική περιοχή ανίχνευσης και ρύθμιση ευαισθησίας
  • Ύψος τοποθέτησης: 0.8-1.2m