Εξωτερικός ενσύρματος ανιχνευτής OPTEX VXI-ST

OPTEX VXI-ST
Εξωτερικός ενσύρματος ανιχνευτής PIR
  • • Εξωτερικός ανιχνευτής κίνησης PIR
    • Εμβέλια κάλυψης 12m
    • 16 ζώνες κάλυψης και 90 γωνία
    • Διαθέτει 5 επίπεδα ρύθμισης απόστασης
    • Ύψος τοποθέτησης: 0.8-1.2m