OUT GATE – Horizontal

OUT GATE – Horizontal
Οριζόντιο Κάλυμα προστασίας OUTGATE
  • • Oριζόντιο Κάλυμμα Προστασίας για τον ανιχνευτή OUTGATE από βροχή