Εξωτερικός ανιχνευτής (OUTGATE AM)

OUTGATE AM
Ανιχνευτής Εσωτερικού/Εξωτερικού Χώρου
  • • Διπλός παθητικός και μικροκυματικός ανιχνευτής εσωτερικού/εξωτερικού χώρου με λειτουργία anti-masking
    • Διαθέτει ρύθμιση ευαισθησίας για το μικρόκυμα και υπέρθυρο
    • Διαθέτει ρύθμιση καθυστέρησης για το μικρόκυμα
    • Λειτουργεί με συνδυασμό AND ή OR