Φωτεινός επαναλήπτης RI 31

R31
Φωτεινός επαναλήπτης
  • • Φωτεινό σήμα από τον ενεργοποιημένο αυτόματο ανιχνευτή πυρκαγιάς
    • Η ένδειξη RI31 εκπέμπει ένα φωτεινό σήμα
    • Κεντρική τοποθέτηση LED και ειδικά σχεδιασμένος ανακλαστήρας παρέχει μέγιστη ορατότητα
    • Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα για φωτεινή σηματοδότηση
    • Διαστάσεις: 75mm x 75mm x 22mm