Ηχητικός Επαναλήπτης RI 31S

RI 31S
Ηχητικός Επαναλήπτης
  • • Ηχητικό σήμα ενεργοποιημένου αυτόματου ανιχνευτή πυρκαγιάς
    • Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα για ηχητική σηματοδότηση
    • Διαστάσεις: 75mm x 75mm x 22mm