Ανιχνευτής Κραδασμών SEISMIC

RK66S000000B (Ανιχνευτής Κραδασμών)
Ανιχνευτής Κραδασμών Xρηματοκιβωτίων/ΑΤΜ
 • • Αισθητήρας πιεζο – Ανίχνευση χαμηλής / υψηλής θερμοκρασίας
  • Εύρος ανίχνευσης έως και 5 μέτρα ακτίνα
  • Προστασία από παραβιάσεις – Ασπίδα διάτρησης
  • Απομακρυσμένος έλεγχος ευαισθησίας
  • Αναλογική έξοδος σήματος – Ένδειξη LED ραβδόγραμμα
  • Ανεξάρτητη σύνδεση ή μέσω RISCO BUS