Τροφοδοτικό BUS 3A – RP128EPS000A

RP128EPS000A (3A PS Module)
Μονάδα ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ BUS 3A
  • • Παροχή συνολικής τρέχουσας χωρητικότητας έως 3Α
    • Πλήρης επίβλεψη για χαμηλή μπαταρία, απώλεια ισχύος AC
    • Διαθέτει μια έξοδο 1.7Α για σειρήνα
    • Δύο (2) εξόδους για ρελέ 3Α