Μικρό Κουτί – RP432BP2000A

Risco Small Box
Μικρό κουτί για Lightsys+
  • • Πλαστικό με 2 θέσεις για πλακέτα επέκτασης
    • Διακόπτης Tamper για την προστασία της μονάδας
    • Διαστάσεις 275mm x 250mm x 95mm