Μονάδα Καρταναγνώστη VTO4202F-MR

DHI-VTO4202F-MR
Εξωτερική Μονάδα με Καρταναγνώστη για διαμέρισμα
  • • Απαιτείται η μονάδα VTO4202F-P
    • Τροφοδοτείται από την μονάδα VTO4202F-P
    • Επιτοίχια ή χωνευτή εγκατάσταση
    • Βαθμός Προστασίας ΙΡ65, ΙΚ07