Wi-Fi Magnetic Contact

Wi-Fi Magnetic Contact
Έξυπνη Ασύρματη Μαγνητική Επαφή
 • • Ανίχνευση κατάστασης πόρτας/παραθύρου
  • Απομακρυσμένη ειδοποίηση σε περίπτωση παραβίασης
  • Ορισμός Χρονοδιαγράμματος για ειδοποίηση
  • Εφαρμογή για Smart Phone (Android, iPhone)
  • Δυνατότητα κοινής χρήσης (Share) της συσκευής
  • Συχνότητα Wi-Fi 2.4GHz