Wi-Fi Smart IR Sensor

Wi-Fi Smart IR Sensor
Έξυπνος Ασύρματος αισθητήρας IR
 • • Έλεγχος (On/Off) των IR συσκευών μέσω Wi-Fi
  • Κατάλληλο για πολλαπλές ηλεκτρικές συσκευές
  • Ορισμός Χρονοδιαγράμματος για άνοιγμα/κλείσιμο
  • Εφαρμογή για Smart Phone (Android, iPhone)
  • Γωνία υπερύθρων IR 360°
  • Απόσταση υπερύθρων IR έως τα 7μ
  • Δυνατότητα κοινής χρήσης (Share) της συσκευής
  • Συχνότητα Wi-Fi 2.4GHz