Wi-Fi Water Leak Sensor

Wi-Fi Water Leak Sensor
Έξυπνος Ασύρματος αισθητήρας Υγρασίας
 • • Αισθητήριο υψηλής ευαισθησίας
  • Απομακρυσμένη ειδοποίηση σε περίπτωση ανίχνευσης νερού
  • Ορισμός Χρονοδιαγράμματος για ειδοποίηση
  • Εφαρμογή για Smart Phone (Android, iPhone)
  • Δυνατότητα κοινής χρήσης (Share) της συσκευής
  • Συχνότητα Wi-Fi 2.4GHz